Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 1 januari 2020 in werking getreden. We hebben een aantal belangrijke gevolgen op een rijtje gezet, namelijk je hebt eerder recht op een ontslagvergoeding, flexkrachten worden duurder voor werkgevers, meer zekerheid voor oproepkrachten, Payrollers krijgen meer rechten, na maximaal 3 jaar een vast contract, ontslag wordt eenvoudiger. Hierna worden deze belangrijke gevolgen verder toegelicht.

Eerder recht op ontslagvergoeding

Je hebt door de Wab eerder recht op een ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding). Voor de invoering van de wet hoefde je werkgever je pas een transitievergoeding te betalen na 24 maanden in dienst, nu is dat direct vanaf het begin van het dienstverband. 50 plussers kregen voorheen een hogere transitievergoeding, dit is vervallen in de nieuwe wet.

Flexkrachten worden duurder voor werkgevers

In de Wab is er sprake van premiedifferentiatie. Voor tijdelijke (flex) contracten moeten werkgevers nu 5% meer WW-premie afdragen dan in geval van een vast contract. Flexwerkers worden hiermee duurder voor werkgevers, waardoor de verwachting is dat werkgevers minder van uitzendkrachten en flexkrachten gebruik gaan maken.

Oproepkrachten krijgen meer zekerheid

Met de invoering van de Wab moeten werkgevers straks aan oproepkrachten hun uren doorgeven vier dagen voordat ze aan het werk gaan. Als je werkgever de oproep binnen 4 dagen afzegt heb je gewoon recht op loon over de uren waarvoor je opgeroepen bent. Na 12 maanden moet de werkgever je een aanbod doen voor een overeenkomst met een vast aantal uren. Let wel: dit is geen vast contract, maar je krijgt voor het aantal afgesproken uren een vast loon. Dat aantal uren wordt bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal uren dat je per maand hebt gewerkt in de voorgaande 12 maanden. Als je oproepkracht wil blijven mag je het aanbod vanzelfsprekend weigeren. Overigens kan hier in cao’s vanaf geweken worden.

Payrollers krijgen meer rechten

Als Payroller krijg je dezelfde rechten als ‘gewone’ werknemers. De Wab beoogt hiermee oneerlijke concurrentie met vaste krachten te voorkomen.

Een vast contract na maximaal 3 jaar

Voor de invoering van de Wab werd een keten van tijdelijke contracten na 2 jaar automatisch een vast contract. Vanaf 1 januari 2020 is dit 3 jaar geworden en duurt het dus langer voordat je een vast contract krijgt. Ook hier kan in cao’s vanaf geweken worden.

Ontslag wordt eenvoudiger

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe ontslaggrond, namelijk de cumulatiegrond. Dit geeft de kantonrechter de mogelijkheid omstandigheden uit meerdere ontslaggronden te combineren. Tot de invoering van de Wab kon een werkgever een werknemer alleen ontslaan als er aan tenminste 1 van de ontslaggronden volledig was voldaan. Wordt je ontslagen volgens de cumulatiegrond dan kan de kantonrechter je een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding toekennen.

Lees ook

Schrijf je nu in!

Emprof helpt je graag bij het vinden van een nieuwe uitdaging.

Nu Inschrijven

Emprof heeft onder andere vacatures van