Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Het bevat voorstellen voor herziening van ontslagrecht en flexibele arbeid. Het kabinet beoogt hiermee een aantal stappen te zetten voor een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. De Eerste Kamer moet zich nog over het wetsvoorstel buigen. We behandelen in dit artikel een aantal van de voorgestelde veranderingen.
 
Transitievergoeding
Als werknemer krijg je recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van je dienstverband, dus ook tijdens de proeftijd. Dat geldt momenteel pas voor dienstverbanden vanaf twee jaar. Voor elk jaar dienstverband is de transitievergoeding 1/3 bruto maandsalaris. De opbouw van de transitievergoeding voor lange dienstverbanden vervalt (is momenteel nog 1/2 bruto maandsalaris voor elk dienstjaar langer dan 10 jaren).
 
Ontslagrecht vaste dienstverbanden wordt versoepeld
Momenteel zijn er acht ontslaggronden waar aan tenminste één volledig voldaan moet zijn voor ontslag. Deze gronden zijn:
  1. Bedrijfseconomische redenen;
  2. Ziekte/arbeidsongeschiktheid langer dan 24 maanden;
  3. Regelmatig verzuim met onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering;
  4. Slecht functioneren / disfunctioneren;
  5. Nalaten of verwijtbaar handelen van de werknemer;
  6. Het weigeren van werk wegens gewetensbezwaar waar aanpassing niet mogelijk is;
  7. Verstoorde arbeidsrelatie;
  8. Andere omstandigheden dan 1 tot en met 7 die zodanig zijn dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat deze de arbeidsovereenkomst voortzet.
Momenteel is het zo dat er geen mogelijkheden zijn tot cumulatie, dat betekent dat elke ontslaggrond op zichzelf voldoende voor ontslag moet zijn. Het wetsvoorstel voorziet in de introductie van een 9e grond voor ontslag, de cumulatiegrond. Dat wil zeggen dat ontslag ook mogelijk wordt bij een optelsom van omstandigheden waarbij deze gecombineerd worden.
 
Ketenregeling verruimd
Voor opeenvolgende tijdelijke contracten wordt de duur opgerekt. Momenteel mag een werkgever je drie opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden voor de periode van maximaal twee jaar. Die periode wordt verruimd naar drie opeenvolgende tijdelijke contracten in drie jaar.

Lees ook

Schrijf je nu in!

Emprof helpt je graag bij het vinden van een nieuwe uitdaging.

Nu Inschrijven

Emprof heeft onder andere vacatures van

Aliter